Maxell MC-EW3551

Ưu điểm của máy là có 9 chế độ trình chiếu khác nhau:

  •  Normal, Cinema, Dynamic, Board (Black), Board (Green), Whiteboard, Daytime, Photo, DICOM SIM
  • Có các chế độ cài đặt hình ảnh: Brighness/Contrast/Gamma/Color temp/Color/Tint/Sharpness/Active Iris/My Memory
  • My Memory: có 4 chế độ ghi nhớ các cài đặt hình ảnh đã thiết lập
  • Liên hệ cửa hàng để được báo giá chính xác nhất vì tỷ giá thay đổi theo từng thời điểm