Micro đeo đầu Monacor HSE-110

Micro đeo đầu Monacor HSE 110

Vòng đai điện tử phía sau chất lượng cao

Đáp ứng tần số tuyến tính, đặc biệt có khả năng lọc tạp âm bên ngoài do đặc tính supercardoid với khả năng chống hú trở lại cao

Cần có bộ chuyển đổi nguồn điện EMA – 1 hoặc bộ cấp nguồn tương ứng để hoạt động

  • Liên hệ cửa hàng để được báo giá chính xác nhất vì tỷ giá thay đổi theo từng thời điểm