Micro đeo đầu monacor siêu nhẹ HSE 130 / SK

  Vòng đai Micro electrec trở lại

  Mô hình điều chỉnh đa hướng

  Giắc cắm nội tuyến XLR mini 3 cực

  Thiết kế vòng đai đeo có thể điều chỉnh được

 

  • Liên hệ cửa hàng để được báo giá chính xác nhất vì tỷ giá thay đổi theo từng thời điểm